Пошук
  • Olha Batchvarov

HMS PEGASUS (1776) in Scale 1/64 (Workshop on examples/Практикум на прикладах)

Step-By-Step Guide for beginners/ Покроковий посібник для початківців

Chapter #4/Розділ №4

Making the wales/

Встановдення бархоутів


The majority of the kits are offer put a finishing layer of planking, and then to imitate the wales. Because very often they are very difficult to bend and position in correct place. Although it is possible to recognize whether they are made of solid planks, you can only from the stern. Also, the planking of the hull should be parallel to the waless, which is often ignored by the manufacturers and this can be done most accurately only by starting with the installation of the wales...

Більшість комплектів пропонує влаштувати чистовий шар обшивки, а потім поверх імітувати бархоути. Бо дуже часто з ними виникають труднощі при згинанні та правильному розташуванні. Хоча розпізнати чи зроблені вони з суцільної дошки, можна лише з корми. Також обшивка корпусу повинна бути паралельно бархоутам, що дуже часто ігнорується виробниками і зробити це найточніше можна лише почавши саме з улаштування бархоутів...

Picture/Знімок 4.1. Planking the counter/Обшивка кормового підзору

3-1 Before arranging wales, you must first make the counter or transom, depending on the type of ship you are building:

- If this part of the ship is missing, go to the next step;

- Make the planking and go to the next step.

3-1 Перш ніж влаштовувати бархоути, треба спочатку обшити кормовий підзор або транець, в залежності від типу судна яке ви будуєте:

- Якщо ця частина судна відсутня, переходьте до наступного пункту;

- Влаштуйте обшивку та переходьте до наступного пункту.


Picture/Знімок 4.2.Advise/Порада: Bending the planks on the edge with water and a soldering iron./Згинання планок на ребро за допомогою води та паяльника.


Picture/Знімок 4.3.
Advise/Порада: To make a perfectly smooth strake of planks, the connection can be simulated with a notch by using a scalpel./Щоб зробити ідеально рівний ряд дощок, з'єднання можна імітувати насічкою за дапомогою скальпеля.Picture/Знімок 4.4. Wales/Бархоути

4-2 Positioning of the wales. The most difficult part of the work here will be the installation of the first strake of the planks, so before you glue them - you should first fit them perfectly without glue.

- Bend and fit the first strake of planks without glue, you can use nails for temporary fixing but do not drive them to the end;

- Glue the first strake. If the instructions provide for nails, you can drive them to the end at this stage. But if you will remove them, it is better to leave them not hammered to the end to facilitate the process of further removal without damaging the planks themselves;

- Put the remaining strakes of the wales equal to the first and go to the next step.

4-2 Розташування бархоутів. Найважчою частиною роботи тут буде встановдення першого ряду дощок бархоутів, тому перш ніж їх приклеїти - варто спочатку ідеально підігнати їх без клею.

- Зігніть та підженіть без клею перший ряд дощок, для тимчасового фіксування можна використати цвяхи але не забивати їх до кінця;

- Приклейте перший ряд дощок. Якщо в інструкції передбачені цвяхи, то можете забити їх до кінця вже на цьому етапі але якщо ви їх будете видаляти то краще залишити їх не забитими до кінця, щоб полегшити процес їх подальшого видалення без пошкодження самих бархоутів;

- Встановіть решту поясів шпангоутів рівняючись по першому та переходьте до наступного пункту.