Пошук
  • Olha Batchvarov

HMS PEGASUS (1776) in Scale 1/64 (Workshop on examples/Практикум на прикладах)

Оновлено: 3 груд 2021 р.

Step-By-Step Guide for beginners/ Покроковий посібник для початківців

Chapter #3/Розділ №3

Keel, stem and sternpost/

Кіль, форштевень та ахтерштевень


Most kits have veneer for the second layer of planking, because it is easy to work with and can be glued with quick-setting glues, such as all-purpose (rubber cement) glue. In this case, you must first install all parts of the keel, stem and sternpost, and then fit the second layer of planking. Veneer planks do not require heavy sanding. But if the second layer is made from heavier planking stock, it is preferable to dry-fit the parts of backbone without gluing them. It is very convenient to be able to remove them for finish sanding.

Більшість комплектів має шпон для другого шару обшивки, бо з ним легко працювати і його можга клеїти на швидкі клеї, наприклад універсальний резиновий клей. В такому випадку треба спочатку встановити всі частини кіля, форштевня та ахтерштевня, а потім влаштовувати другий шар дощок. Так як така обшивка не поребує особливого шліфування. Але якщо другий шар обшивки виконується з планок, тоді краще підігнати всі частини вище перечислених деталей але не вклеювати. Це дуже зручно, коли у вас є можливість зняти їх для безперешкодного і якісного шліфування чистової обшивки.

Picture/Знімок 3.1. Removing of the nails/Видалення цвяхів

3-1 To facilitate the further work and avoid the contact of iron nails with glue which may cause rust to form:

- If a first layer of planking was not absent or no nails were used, then go to the next step;

- Remove all nails with pliers or side cutters.

3-1 Щоб полегшити подальший процес робіт та уникнути можливого утворення іржі від контакту металевих цвяхів з клеєм - їх кще видалити:

- Якщо чорнова бшивка непередбачена або влаштована без застосування цвяхів переходьте до наступного пункту;

- Видаліть усі цвяхи за допомогою кусачок або бокорізів.

Picture/Знімок 3.2. Sanding of the hull/Шліфування корпусу

3-2 Sanding of the first layer of planking:

- If there is only a single layer of planking, go to the next step;

- The hull has to be sanded to perfection. This is especially important if the second layer of planking will be made of veneer.

3-2 Шліфування першого шару обшивки:

- Якщо чорнова бшивка не передбачена, переходьте до наступного пункту;

- Добре відшліфувати корпус до ідеальної поверхні. Це особливо важливо, якщо бругий шар обшивки буде виконуватись зі шпону.

Picture/Знімок 3.3.
Example of preparing the hull for veneer planking./Приклад з підготування корпусу під обшивку шпоном.
Picture/Знімок 3.4. Hull putty/ Шпаклівка корпусу

3-3 Very often after the first layer of planking, the hull remains unfair. This can be corrected with all-purpose putty:

- If the hull has an ideal surface or it is to have single layer of planking, go to the next step;

- Apply the putty and do the final sanding of the hull.

3-3 Дуже часто після влаштування чорнової обшивки, корпус все ще має деякі незначні нерівності, які можна випрвити за допомогою двокомпонентної шпаклівки:

- Якщо корпус має ідеальну поверхню або чорнова обшивка не передбачена проектом, переходьте до наступного пункту;

- Нанесіть шпаклівку та остаточно відшліфуйте корпус.


Picture/Знімок 3.5.