top of page
Пошук
  • Olha Batchvarov

HMS PEGASUS (1776) in Scale 1/64 (Workshop on examples/Практикум на прикладах)

Step-By-Step Guide for beginners/ Покроковий посібник для початківців


Chapter #10/Розділ №10


Planking the DECK/

Палубний настил

If you really want to take your model to a professional level, then you should replace the deck planks from the kit with a higher quality wood. In the KITs, cheap and easy-to-handle wood is usually provided, but at the same time, it has large grains, chips easily and does not hold an edge. Today, almost all manufacturers already sell different sizes of high-quality wood strips, such as pear, cherry, maple, walnut. You can even find precious boxwood (castello), I will write some links below where you can buy it.

And I will use the wood of yellow cedar, which looks very similar to Castello boxwood, but is much esier to work with and has a very nice smell...

 

Якщо ви дійсно хочете підняти вашу модель на професійний рівень, тоді вам варто замінити планки настилу з набору на більш якісну деревину. В комплектах зазвичай надається дешева і легка в оброці деревина але вона в одночас має велику пористість, легко сколюється і не тримає кромку. Сьогодні маже всі виробники вже мають в продажі різних розмірів планки якісної деревини, як наприклад груша, чері, клен, горіх. Можна навіть знайти дорогоцінний самшит (касттелло), я напишу кілька лінків нижче де його можга придбати.

А я буду використовувати деревину жовтого кедру, який зовні дуже нагадує самшит кастело але набагато легший в оброці і має дуже приємний запах...

 

Picture/Знімок 10.1. Hatch coamings and gratings/Комінгси люків та рустерні решітки.

10.1. Hatches and gratings:

The gun deck will be planked around the hatches and gratings. Therefore, they will need to be built first before you can start planking. Since this is not real grating, make sure that the whole plank is placed parallel to the deck planking. - cut the blanks for assembly;

- glue them together;

- the grating can now be sanded to fit the coaming;

- glue the coamings around the gratings.

 

Picture/Знімок 10.2.An example of strips for planking the deck in the kit./Приклад планок для обшивки палуби в комплекті.
Picture/Знімок 10.3.An example of yellow cedar strips from my own stock./Приклад планок жовтого кедра з мого власного запасу.
 

10.1. Комінгс люки та рустерні решітки:

Настил гандеку буде влаштований навколо люків і решіток. Тому їх потрібно побудувати в першу чергу. Оскільки це не справжня решітка, переконайтеся, що суцільна рланка буде розташована паралельно настилу палуби.

- нарізаємо заготовки рустерних решіток;

- склейте їх;

- тепер решітку можна відшліфувати, щоб відповідати комінгсу;

- приклейте комінгси навколо решіток.

 

Picture/Знімок 10.4. Planking the deck./Настил палуби.

10. 2. Planking the deck.

The KIT contains strips for the deck, but if you'd like to improve your model - use your own stock. If you do not have the opportunity to cut the boards yourself, today you can buy any wood of various sizes in hobby stores. Good quality wood (boxwood, pear, holly, other fruit woods) will raise your model to the level of professional models instantly! To imitate caulking, you can paint the board before cutting it into planks or simply add black acrylic paint to PVA glue. I decided to use a yellow cedar on this model. It looks very similar to boxwood and has a pleasant smell.


⚓️Milled wood strips:

https://www.modelerssawmill.com/milled-wood-strips.php

⚓️Precision milled exotic woods (Worldwide shipping): https://hobbymill.eu/products/woodstrips


- cut/buy strips of the required size;

- place the coamings and gratings in the places, but do not glue them;

- arrange the central strake of planks;

- continue gluing the planks symmetrically from both sides to the end.

 

Picture/Знімок 10.5.


Advice/Порада: How to clamp the planks, if there are no beams in the middle part of the deck./Як притиснути планки, якщо центральна частина палуби немає бімсів.
Picture/Знімок 10.6.Advice/Порада: Use clamps for clamping the planks, the same as in chapter 5./Використовувати затискачі для притискання планок, такі самі як в розділі 5.


 

Picture/Знімок 10.7.An example of the deck planking from the sides to the centerline./Приклад вкладання полубного настилу від бортів до центру..
 

10. 2. Настил палуби.

У комплекті є планки для настилу, але якщо ви хочете вдосконалити свою модель - використовуйте власний запас. Якщо у вас немає можливості розрізати дошки самостійно, сьогодні ви можете придбати будь-яку деревину різних розмірів в магазинах для хобі. Якісна деревина (самшит, груша, падуб, інші фруктові породи) миттєво підніме вашу модель до рівня професійних моделей! Для імітації конопатки можна пофарбувати дошку перед розрізанням на планки або просто додати чорну акрилову фарбу в клей ПВА. На цій моделі я вирішила використати жовтий кедр. Зовні дуже схожий на самшит і має приємний запах.


⚓️Milled wood strips:

https://www.modelerssawmill.com/milled-wood-strips.php

⚓️Precision milled exotic woods (Worldwide shipping): https://hobbymill.eu/products/woodstrips


- наріжте/купіть планки потрібного розміру;

- розмістіть комінгси і решітки на соїх місцях але не вклеюйте їх;

- влаштуйте центральний ряд дощок;

- продовжуйте приклеювати дошки симетрично з обох бортів до кінця.Picture/Знімок 10.8. Finished deck planking./Завершений палубний настил.

 

Picture/Знімок 10.9.Advice/Порада: Glue the last plank first and then you can fit the penultimate very precisely./Спочатку приклейте останню дошку, а потім ви дуже точно зможете підігнати передостанню.
 

Picture/Знімок 10.10. Marking the three step butt deck./Розмітка розкладки палуби в 3 дошки.

10.3.

 

Picture/Знімок 10.11.Advice/Порада: 

10.3.

 


10.4.


 

Picture/Знімок 10.13.

An example ./Приклад.
Picture/Знімок 10.14.


An example ./Приклад.

Picture/Знімок 10.15.

An example ./Приклад.


 

Picture/Знімок 10.16.Advice/Порада:
 


10.4.

 

Picture/Знімок 10.17. Planking & nailing the DECK./Настил та гврздювання палуби.

I filmed the whole process in detail and made this video for you! You can find a playlist with the construction of HMS PEGASUS on my YouTube channel, and ask any questions to which you did not find the answers here!

 

Весь процес я зняла в деталях на відео і зробила для вас цей випуск! Ви можете знайти на моєму каналі плейлист з будівництвом HMS PEGASUS, та задати питання на які ви не знайшли відповіді тут!

12 переглядів0 коментарів
bottom of page